معرفی پرشین سنگ

معرفی پرشین سنگ

معرفی پرشین سنگ

معرفی پرشین سنگ

گرو طراحی و معماری پرشین سنگ با مدیریت آقای نقره کوب در طول 2 دهه حضور مداوم در صنعت سنگ همواره بر این تلاش بوده تا با در هم آمیختن ذوق خلاقیت و با بهره گیری از تکنولوژی برتر محصولاتی با استانداردهای روز دنیا و منطبق با سلیقه ایرانی ارائه دهد.گرو طراحی و معماری پرشین سنگ با مدیریت آقای نقره کوب در طول 2 دهه حضور مداوم در صنعت سنگ همواره بر این تلاش بوده تا با در هم آمیختن ذوق خلاقیت و با بهره گیری از تکنولوژی برتر محصولاتی با استانداردهای روز دنیا و منطبق با سلیقه ایرانی ارائه دهد.